کلیدواژه‌ها = فورس ماژور
تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر قراردادهای بین‌المللی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 65-82

سعید حقّانی؛ احسان جعفرخانی