کلیدواژه‌ها = حقوق مالکیت فکری
دانش سنتی و لزوم حمایت از آن در نظام حقوقی مالکیت فکری

دوره 3، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 53-79

محمدهادی میرشمسی؛ نرگس جرفی


اعتبار حقوق مالکیت فکری از منظر شرع

دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 137-150

قاسم محمدی؛ محمدمهدی حسنی