طبقه بندی هزینه های نفتی و جایگاه بازیافت هزینه ها در قراردادهای امتیاز، مشارکت در تولید و خدمات ریسک پذیر

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

بی‌شک، صنعت نفت و گاز بخصوص در حوزه بالادستی، یکی از پُر هزینه‌ترین صنایع موجود است. شناخت ماهیت هزینه‌های نفتی و بازیافت آن در قراردادهای اصلی نفت و گاز دارای اهمیت بسیاری است. تعدد و تنوع در ماهیت هزینه‌های نفتی از یک‌سو و تفاوت دیدگاه‌ها و توافق‌های قراردادی نسبت به این هزینه‌ها از سوی دیگر موجب می‌شود تا طبقه‌بندی و ماهیت هزینه‌ها و بازیافت آن در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد و به تبع آن، زمینه بروز اختلاف‌‌های قراردادی بین شرکت نفتی پیمانکار و کشور میزبان فراهم شود. در این مقاله تلاش شده تا با در نظر گرفتن شباهت‌های موجود در مراحل عملیات نفتی در قراردادها، طبقه‌بندی مشخصی از هزینه‌های نفتی ارائه و جایگاه بازیافت هزینه‌های نفتی در رژیم مالی سه قرارداد اصلی نفت و گاز با اشاره به نمونه‌هایی از قراردادهای منعقده، تبیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cost Classification and the Status of Cost Recovery in Concession, Production Sharing Contracts and Risk Service Contracts

نویسندگان [English]

  • Nasrollah Ebrahimi 1
  • Saide Ghasemi Moghaddam 2
1
2
چکیده [English]

Without a doubt, the industry of oil and gas especially in the upstream section, is one of the most expensive industry of all. It’s so important to understand the nature of petroleum costs and cost recovery in major oil and gas contracts. The multiplicity and diversity in the nature of petroleum costs at one hand and the differences in points of view and contractual agreement regarding to these costs on the other hand cause the classification and nature of petroleum costs and their recovery to be uncertain and consequently, this uncertainty will facilitate the underlying contractual conflicts between oil company as the contractor and host government. This article tries to present a certain classification of petroleum cost with considering the similarities of petroleum operations and to clarify the cost recovery status in three major petroleum contracts with reference to some contractual samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Petroleum Contracts
  • Petroleum Costs
  • Cost Recovery
  • Cost Ceiling
منابع فارسی
1. امیرمعینی، مهران. «کاربرد ابزارهای مالی در قراردادهای نفت و گاز؛ الگویی برای ایران». مجله مطالعات اقتصاد انرژی 8 (1385): 91-129.
2. حاتمی، علی، اسماعیل کریمیان. حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری. تهران: تیسا، 1393.
 
منابع خارجی
1. Bindemann, Kristine. Production sharing Agreements: An Economic Analysis. Oxford Institute for Energy Studies, 1999.
2. Ghandi, Abbas, C.Y. Cynthia Lin. “Oil and Gas Service Contracts around the World: A Review.” Working Paper. University of California at Davis, March 14, 2014.
3. Jennings, Dennis R., Joseph B. Feiten and Horace R. Brock, Petroleum Accounting Principles, Procedures & Issues United States: PricewaterhouseCoopers LLP, 2000.
4. Johnston, Daniel. International Petroleum Fiscal Systems and Production Sharing Contracts. Tulsa: PennWell Books, 1994.
5. Johnston, Daniel. International Exploration Economics, Risk, and Contract Analysis. Tulsa: PennWell Books, 2003. 
6. Kasriel, Ken, David Wood. Upstream Petroleum Fiscal and Valuation modeling in Excel United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd, 2013.
 
7. Nurakhmet, Gulzhan. What is the Role of Overhead Cost Recovery in Production Sharing Contracts? http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/gateway/?news=28099, 1. Last accessed 20/9/2014.
8. Pongsiri, Nutavoot. “Partnerships in Oil and Gas Production-Sharing Contracts.” The International Journal of Public Sector Management 17(5) (2004): 431–42
9. Rouzaut, Bret, Nadine Favennec and Jean-Pierre Oil and Gas Exploration and Production: Reserves, Costs, Contracts. Paris: Technip, 2011.
10. Nakhle, Carole. Petroleum Taxation sharing the oil wealth: a study of petroleum taxation yesterday, today and tomorrow New York: Routledge, 2008.
11. National Oil Company of Liberia. “Restated and Amended Production Sharing Contract.” Accessed August 20, 2014. http://www.nocal.com.lr/pdf/operations/LB-13%20PSC.pdf.
12. Talus, Kim. Research Handbook on International Energy Law United Kingdom: Edward Elgar Publishing, 2014.
13. Temple, Richard, and Isabelle Desgranges. “Liberian production sharing contracts: a new model for West Africa?. ” Journal of World Energy Law and Business 7(2) (2014): 112-119.
14. The Liberian Petroleum Law, Section 3.7
15. Wright, Charlotte J., Rebecca A. Gallun. International Petroleum Accounting Tulsa: Pennwell Corporation, 2005.
16. Yassine, Ali, Bacel Maddah and Najat Younes. “On structuring offshore hydrocarbon production sharing contracts: Lebanon’s case.” Journal of World Energy Law and Business, 6(2) (2013): 83-106.