تحریم های اقتصادی و قراردادهای تجاری بین المللی؛ با تأکید بر رویکرد مدیریت ریسک

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

تحریم‌های اقتصادی امروزه به عنوان یکی از ابزارهای تغییر رفتار دولت‌ها و اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی و همچنین گزینه مورد توجه پیش از برخوردهای نظامی، در سطح بین‌الملل مطرح می‌شود. تحلیل و بررسی پیشینه استفاده از ابزار تحریم در عرصه جهانی بیانگر آن است که این امر برخلاف تصور مبدعان و بهره‌گیری آن در تغییر رفتارها موفقیت قابل اعتنایی به دست نیاورده است. با این وجود نمی‌توان تأثیر تحریم بر وجوه متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی جوامع مخاطب تحریم را انکار کرد. در این میان، عرصه تجارت و به ویژه قراردادهای تجاری بین‌المللی همواره از مهم‌ترین زمینه‌های تأثیرگذاری تحریم‌ها بوده است. در ابتدا تحریم‌ها نوعاً در قالب ادعای فورس ماژور و به استناد غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل اجتناب و خارجی بودن مورد دفاع قرار می‌گرفتند، اما با استفاده گسترده و طولانی مدت از تحریم در موارد گوناگون، شرایط استناد به فورس ماژور امکان‌پذیر نبود. از این‌رو فعالان این عرصه درصدد تقلیل ریسک ناشی از تحریم‌ها و به عبارتی مدیریت این نوع ریسک‌ها برآمدند. چنین مدیریتی این امکان را به آنها می‌داد تا در شرایط تحریم نیز بتوانند به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه دهند. این مقاله درصدد آن است تا با بررسی ابعاد مختلف تحریم در زمینه تأثیرگذاری بر فعالیت‌های تجاری، به بررسی راهکارهای مدیریت ریسک ناشی از آن بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Sanctions And International Commercial Contracts; By Emphasizing On Risk Management Approach

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghanizadeh Bafghi 1
  • Vahideh Gholami 2
چکیده [English]

Nowadays International economic sanctions are one of the means for changing behavior of governments, legal and natural individuals. Furthermore, economic sanctions are considered as the pre option of military contacts in international scope. The inquiry about the history of using economic sanctions in international extent shows sanctions have failed to achieve considerable success in changing the behaviors of its targets. However, the effects of sanctions on political, economic, social and even cultural aspects in target are not deniable. In this regard, commercial scope, especially in international commercial contracts was always one of the most important grounds for impact. Initially, force majeure has emerged as the typical defense against claim of non-performance in contracts. Meanwhile, after the extension and the length of sanction usages in different situations, there were no grounds for force major to be invoked. Therefore, activists of the scope tried to reduce the risk of economic sanctions, which means sanctions management. The management prepares the possibility of continuing commercial activities even in sanction statues. The essay is going to consider different aspects of economic sanction in commercial activities and review risk management solutions of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Commercial Contracts
  • Economic sanctions
  • Force Major
  • Risk Management
منابع فارسی
1. اشراقی آرانی، مجتبی. «تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی، تببین نظریه عمومی». فصلنامه حقوق 2 (1389): 275-294.
2. برادران زره شوران، دلاور. «اجرای قانون خارجی در دادگاه داخلی از نظر حقوق بین‌الملل خصوصی ایران و حقوق تطبیقی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1369.
3. تائب، سعید. «قانون داماتو: ایران یا اروپا؟». مجله سیاست خارجی 41 (1376): 29-44.
4. ضیائی، یاسر «تحریم اقتصادی یک‌جانبه ایالات متحده امریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل». (1388/1/10).   
http://www.yaserziaee.blogfa.com/post-8.aspx
5. ظریف، محمدجواد و سعید میرزائی. «تحریم‌های یک‌جانبه امریکا علیه ایران»، مجلة سیاست خارجی 1 (1376)، 92.
6. عباسی فرد، زکریا، «تحریم اقتصادی چیست؟ چرا؟ چگونه؟»، روزنامه مردم‌سالاری، 1386/11/27.
7. غلامی،‌ وحیده. «قوه قاهره در قالب تحریم‌های اقتصادی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1391.
8. مافی، همایون. «تأملی بر تحریم اقتصادی امریکا علیه ایران در نظام حقوق بین‌الملل». پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی 1 (1385)، 59-84.
 
منابع خارجی
1. A. Posner, Richard, M. Rosenfield، Andrew, Impossibility and Related Doctrines in Contract Law: an Economic Analysis, the University of Chicago Press, Journal of Legal Studies, Vol. 6. No.1, Jan 1977.
2. Bockstiegel, Karl-Heinz, Act of States as Force Majeure for State Controlled, supplied by The British Library, The World’s Knowledge, 2011.
Brunner, Christopher, Force Majeure and Hardship under General Contract Principles. Exemption for Non Performance in International Arbitration، Kluwer, 2009.
3. Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958.
Doxy, Margaret, International sanctions: A framework for analysis with special report to the UN and southern Africa, 28 Int’ l organization, 1972.
4. EC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome 1980)
Halliburton and U.S. Business Ties to Iran Hearing before the Subcommittee on Interstate, Trade and Tourism,110 Congress, April 30, 2007.
5. Hammond، Peter J., Equal Right to Trade and Mediat, Social Choice and Welfare, Springer-Verlag, 2003.
6. Horn, Norbern, Adaptation and Renegotiation of Contracts in International Trade and Finance Law, Kluwer, 1985.
7. J.Bruce, Cristopher, an Economic Analysis of the Impossibility Doctrines, the Journal of Legal Studies, Vol. Xi, June 1982.
8. M De Ly, Fontain، Drafting International Contract, Publication of Martinus Nijhof, 2006.
9. Peter, Wolfgang, arbitration and renegotiation of international investment agreements, Kluwer law international, 1995.
10. Trackman Dean, Leon E, Declaring Force Majeure: Veracity or Sham, Selected Works Bepress, August 2007.
11. Trimarchi, Pietro Commercial Impracticability in Contract: An Economic Analysis, International Review of Law and Economic, No 11, 1991.
12. Vegadia, Beharat, Autsourcing to India, a Legal Handbook, Springer, Allocation of Risk in to the Contract, Chapter 7, 2007.
13. Y. Gotanda, John, Renegotiation and Adaptation Clauses in Investment Contracts, Revisited, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol 36:1461, 2003.
14. Yescomble, E.R., Principles of Project Financing, academie press, 2002, Chapter 8: Commercial Risk, 2002.
15. Zaccaria, Elena Christine, The Effect of Changed Circumstances in International Commercial Trade, InternatioTrade and Business Law, 6/5/2005.